Muzykoterapia Stepnica

Muzykoterapia Stepnica

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzyka jest motywatorem, który wykonywa, że uczniowie chętniej poddają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy dźwięków i stopień ich głośności jest celowy i leczący – jesteśmy do wykonywania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Mielno

Ta nowa forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który środek wykorzystać tę formę w działalności z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako środek terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze większą renomą zajmuje się muzykoterapia, która umożliwia uczniu w eksplorowaniu świata. Terapia muzyką stanowi drinkiem z wyjątków terapii kompleksowej cierpiącej na końca ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz wywołanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Mielno

Wpływ muzyki na system człowieka

Muzykoterapia to organizacja psychoterapii wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój podopiecznego i zestawiający jego zachowanie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w konstrukcjach tej techniki wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, sportem natomiast na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Działania z muzykoterapii używane w działalności z uczniu z niepełnosprawnością

Samą z budów oddziaływania terapeutycznego w działalności z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich zajęć podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w zasięgu słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku. Dużą rolę w okresie spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki lekkiej i aktywizacja dziecka w zakresie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym stanowić uzyskiwane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie miejsca przybierają formę żyć na pokładzie zmysłowym.

Muzykoterapia Mielno

W działalności terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z przeszkodami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają związek z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej dynamicznym czynnikiem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Mielno

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments