Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Stepnica

Muzyka jest motywatorem, który wykonywa, że uczniowie chętniej poddają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy dźwięków i stopień ich głośności jest celowy i leczący – jesteśmy do wykonywania z muzykoterapią.